برگزاری جشن روز کارگر

پگاه - برگزاری جشن روز کارگر

برگزاری جشن روز کارگر در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان