برپایی ایستگاه صلواتی توزیع شیر گرم به مناسبت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین

برپایی ایستگاه صلواتی توزیع شیر گرم به مناسبت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین

برپایی ایستگاه صلواتی توزیع شیر گرم به مناسبت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش در مقابل درب ورودی

شرکت پگاه گیلان در ابتدای ورودی شهر صنعتی رشت