برنامه فرهنگسازی مصرف شیر و فرآورده های شیری با حضور دانش آموزان

برنامه فرهنگسازی مصرف شیر و فرآورده های شیری با حضور دانش آموزان

با هدف بستر سازی فرهنگی برای جامعه و ترویج فرهنگ مصرف شیر و فرآورده های شیری برنامه فرهنگسازی مصرف شیر و فرآورده های شیری با حضور دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه غیر انتفاعی صبا و معلمان در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید. در این دوره دانش آموزان ضمن آشنایی با محصولات شرکت پگاه گیلان و فرایندهای پاستوریزه ، استریلیزه ،هموژنیزه  در خصوص فواید مصرف شیر و فرآورده های شیری و نقش آن در سلامت افراد جامعه  و اهمیت مصرف آن بویژه در سنین رشد ۸ تا ۱۹ سالگی توضیحاتی ارائه گردید.

در ادامه این برنامه دانش آموزان به همراه معلمان  از خطوط تولید شرکت و پروسه تولید محصولات بازدید نمودند.