بررسی صورت های مالی شش ماهه اول ۱۳۹۹ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار شد.

بررسی صورت های مالی شش ماهه اول ۱۳۹۹ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار شد.

بیستمین جلسه کمیته حسابرسی شرکت پگاه گیلان برگزار شد.
🔹 بررسی صورت های مالی شش ماهه اول ۱۳۹۹ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) ، بیستمین جلسه کمیته حسابرسی با بررسی شش ماهه اول سال شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با دستور جلسه ، روز دو شنبه آبان در سالن اجتماعات شرکت پگاه گیلان ، برگزار شد .
🔹 این مجمع ، با حضور مدیر حسابرسی،اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)،هیأت مدیره،قائم مقام و مدیر مالی و حسابرسی شرکت پگاه گیلان و مدیر مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشه آگاه(بصورت مجازی) تشکیل شد.
🔸 بخشی مدیر حسابرسی شرکت صنایع شیر ایران ،ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل شرکت در خصوص عملکرد مثبت (با توجه به گزارش حسابرسی)نکاتی را در خصوص اجرای دستورالعمل های حاکمیت شرکتی و دستور العمل انضباطی ناشران مطرح نمودند.
🔹در ادامه بیتا قائم مقام شرکت پگاه گیلان،ضمن تشکر و تقدیر از عملکرد مثبت کلیه پرسنل و با توجه به کلیه مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور و چالش های مرتبط با حوزه فروش از رشد ۱۳۹ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.