بازدید کنندگان از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید کنندگان از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان

حوزه مقاومت سپاه-۹۶/۰۹/۲۳

دبستان گیل دخت-۹۶/۱۰/۰۳

دانشگاه علوم پزشکی-۹۶/۱۰/۰۴

دبستان پسرانه کنکاش-۹۶/۰۹/۲۵

دبیرستان دخترانه فجر-۹۶/۰۹/۲۵

راهنمایی شمیم دانش-۹۶/۰۹/۲۷