بازدید نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران از پگاه گیلان

بازدید نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران از پگاه گیلان

مهندس خوشخو کارشناس دفتر امور هماهنگی امور استان ها ، خانم مهندس تاج ور رئیس گروه پاسخگویی به شکایات سازمان ملی استاندارد ایران به همراه هیات همراه از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید دیدگاه ها و نقاط بهبود و اهمیت استاندارد محصولات هم در زمینه تولید داخلی و هم محصولات صادراتی مورد تبادل نظر قرار گرفت.