بازدید مدیر کل محترم دامپزشکی استان گیلان و هیئت همراه از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید مدیر کل محترم دامپزشکی استان گیلان و هیئت همراه از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید جناب آقای دکتر عاقبتی مدیر کل محترم دامپزشکی استان گیلان و هیئت همراه از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان