شست صمیمانه مدیر عامل شرکت با مهندس اشکانی پور مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان و هیئت همراه و بازدید از کلیه خطوط تولیدی شرکت

پگاه