بازدید مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

نشست صمیمانه مدیر عامل شرکت با مهندس اشکانی پور مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان و هیئت همراه و بازدید از کلیه خطوط تولیدی شرکت