بازدید دکتر رومی، مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی،کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور و مهندس وقوعی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و مدیران ارشد صنایع شیر ایران از شرکت کشت و صنعت دامپروی صنایع شیر ایران در استان گیلان

پگاه