بازدید مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود از شرکت پگاه گیلان

بازدید مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود از شرکت پگاه گیلان

بازدید مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود از شرکت پگاه گیلان:

در ادامه همکاری های دو جانبه بین دو شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان و شرکت سهامی سفیدرود در ارتباط با تأمین شیر خام،نشست صمیمانه ای بین مهندس سهیلی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مهندس ایران فر عضو هیئت مدیره و مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان برگزار گردید.به جهت سیاست تامین شیر خام از داخل استان که باعث کاهش هزینه های حمل میگردد.لذا پگاه گیلان برنامه خرید کامل تولیدات شیر شرکت سفیدرود را در دستور کار درد.