بازدید مدیرعامل شرکت پگاه گیلان از بازارگستر پگاه شعبه رشت

بازدید مدیرعامل شرکت پگاه گیلان از بازارگستر پگاه شعبه رشت

بازدید مدیرعامل پگاه گیلان از بازارگستر پگاه شعبه رشت

پگاه
بازدید مدیرعامل پگاه گیلان از بازارگستر پگاه شعبه رشت
پگاه
بازدید مدیرعامل پگاه گیلان از بازارگستر پگاه شعبه رشت
پگاه
بازدید مدیرعامل پگاه گیلان از بازارگستر پگاه شعبه رشت
پگاه
بازدید مدیرعامل پگاه گیلان از بازارگستر پگاه شعبه رشت

بازدید مهندس اسلامی،مدیر عامل محترم شرکت شیر پاستوریزه پگااه گیلان،مهندس مشکوری معاون بهره برداری از شرکت بازار گستر منطقه رشت و  نشست صمیمی با مدیران و ویزیتورها و بررسی مشکلات و پیشنهادات  مطرح شده از آنها و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات آنها و همچنین تبادل نظر در خصوص ورود محصولات جدید به بازار