بازدید مدیران شرکت صنایع شیر ایران از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید مدیران شرکت صنایع شیر ایران از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید دکتر رشیدی معاونت محترم مالی و توسعه منابع انسانی و دکتر عبدالله زاده مدیر محترم امور حقوقی و املاک شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) از شرکت پگاه گیلان