بازدید مدیران ارشد شرکت فولاد گیلان از خطوط شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید مدیران ارشد شرکت فولاد گیلان از خطوط شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان