بازدید ریاست محترم معاونت غذا و داروی علوم پزشکی گیلان از کارخانه پگاه گیلان

بازدید ریاست محترم معاونت غذا و داروی علوم پزشکی گیلان از کارخانه پگاه گیلان

بازدید خانم دکتر حصاری ریاست محترم معاونت غذا و داروی علوم پزشکی استان گیلان و مهندس مقدم و هیئت همراه از شرکت پگاه گیلان