بازدید ریاست محترم جهاد کشاورزی استان گیلان و هیئت همراه از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید ریاست محترم جهاد کشاورزی استان گیلان و هیئت همراه از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

در این بازدید که آقای مهندس درجانی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان،مهندس اسدی پرور ریاست جهاد کشاورزی رشت،مهندس سروش معاونت امور دام جهاد استان ومهندس الماسی معاونت تولیدات گیاهی جهاد استان حضور داشتند ،طرفین در خصوص ارتباط دوجانبه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید داشتند.

مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان در این نشست صمیمی خواستارهمکاری دوجانبه در خصوص مساعدت شرکت تعاونی دامداران استان گیلان با هماهنگی حوزه معاونت امور دام استان جهت تهیه و تامین شیر خام بیشتری از داخل استان و همچنین حمایت جهاد کشاورزی استان در خصوص راه اندازی و تبدیل پروانه بهره برداری شرکت کشت و صنعت دامداران (پگاه گیلان)از دام های گوشتی به دام های شیری را خواستار شدند.

در این بازدید مهندس درجانی در خصوص تأمین نهاده های دامی برای تعاونی دامداران استان قول مساعدت دادند و همچنین مقرر گردید جلسه مشترکی توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت پگاه گیلان و اداره کل دامپزشکی استان و سایر ارگانهای ذیربط بابت ارتقای کیفیت شیر خام استان با مدیریت جهاد کشاورزی استان در خصوص حفظ سلامت جامعه و تشویق و ترغیب مصرف کنندگان از شیر و فرآورده های شیری پاستوریزه و استریلیزه برگزار گردد