بازدید ازآسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان

بازدید ازآسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان

بازدید مهندس مهدوی پور رئیس هیئت مدیره،مهندس بیتا معاونت مالی و پشتیبانی و جمعی از مدیران شرکت در پنجمین روز از ایام ا… مبارک دهه فجر از آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان رشت