بازار گردی وآسیب شناسی بازار مغازه داران شهرستان تالش

بازار گردی وآسیب شناسی بازار مغازه داران شهرستان تالش

بازار گردی وآسیب شناسی بازار مغازه داران شهرستان تالش وبازدید از شرکت بازار گستر منطقه یک شعبه ( شعبه تالش) به همراه تقدیر وتشویق از مدیران و کادر فروش و ویزیتور ها جهت حس وفاداری و توسعه برند پگاه توسط مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل شرکت به همراه تعدادی از مدیران شرکت پگاه گیلان