اولین جلسه زنگ شیر مدارس برگزار شد

اولین جلسه زنگ شیر مدارس برگزار شد

برگزاری اولین جلسه  زنگ شیر مدارس (سفیران سلامت) با هدف اهمیت ترویج فرهنگ مصرف شیر و فرآورده های شیری در دبیرستان دخترانه فاطمیه شهرستان صومعه سرا و  اجرای مسابقه برای دانش آموزان و اهداء جایزه به برندگان