اهدای خون سالم،اهدای زندگی

اهدای خون سالم،اهدای زندگی

حضور پرسنل و کارکنان شرکت پگاه گیلان،در امر خداپسندانه”اهدای خون سالم،اهدای زندگی” جهت تأمین خون مورد نیاز بیماران،مصدومین و مجروحین بستری در بیمارستانها و اهداء خون به گروه سیار سازمان انتقال خون استان گیلان