اهدای جوایز اولین دوره جشنواره زمستانه “پنیر سنتی ویژه خزر”

اهدای جوایز اولین دوره جشنواره زمستانه “پنیر سنتی ویژه خزر”

اهدای جوایز اولین دوره جشنواره زمستانه “پنیر سنتی ویژه خزر” به برندگان توسط مدیر عامل و مدیران شرکت

اسامی برندگان: نفراول: جناب آقای علی مهر گستر از رشت نفر دوم: سید خشایار کیافر از رشت. نفر سوم: هادی کلاه گر