اهداء لوح تقدیر توسط مدیر عامل پگاه گیلان به مدیران عامل تعاونی دامداران نمونه و برتر شهرستان های فومن ، شفت و ماسال

اهداء لوح تقدیر توسط مدیر عامل پگاه گیلان به مدیران عامل تعاونی دامداران نمونه و برتر شهرستان های فومن ، شفت و ماسال

روابط عمومی شرکت پگاه گیلان:
نظر به نقش و اهمیت تولید شیر در امر تغذیه و سلامت جامعه و جایگاه آن در سفره های مردم ایران،مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت و مهندس بیتا قائم مقام محترم شرکت از مدیران عامل تعاونی های شهرستان فومن جناب آقای مهندس پارسا،تعاونی دامداران شهرستان شفت مهندس جمشیدی و تعاونی دامداران ماسال مهندس نوروزی ضمن تشکر و قدردانی و تلاش های ایشان لوح تقدیر اهداء نمودند.