اهداء جوایز جشنواره زمستانه پگاه گیلان

اهداء جوایز جشنواره زمستانه پگاه گیلان

دومین دوره اهداء جوایز جشنواره زمستانه پگاه گیلان با حضور برندگان و مدیر عامل محترم و معاونت محترم اداری و برنامه ریزی در فروشگاه سلامت برگزار گردید. و به رسم یادبود به برندگان لوح تقدیر و جایزه تقدیم گردید