انتخاب مدیر منابع انسانی پگاه گیلان به عنوان عضو هیات رئیسه هیأت ورزش کارگری استان گیلان

انتخاب مدیر منابع انسانی پگاه گیلان به عنوان عضو هیات رئیسه هیأت ورزش کارگری استان گیلان

در طی جلسه ای با حضور مدیرکل محترم اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان گیلان و ریاست محترم ورزش های کارگری استان گیلان در سالن اجتماعات اداره کل کار جناب آقای محسن لاریجانی مدیریت منابع انسانی پگاه گیلان به عنوان عضو هیئت رئیسه هیئت ورزش کارگری استان گیلان منصوب گردید.