افتخارات شرکت

افتخارات شرکت

گواهینامه های تضمین کیفیت-ایزو

سال 1401

لوح تقدیر واحد نمونه خانه بهداشت کارگری استانی

سال 1400

واحد نمونه غذا و دارو کشوری

تندیس سیزدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی 1400

لوح تقدیر سیزدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی 1400

جشنواره امتننان از مدیران و کارگران

تندیس حامی حقوق مصرف کنندگان

مركز کارآموزی بین کارگاهی

جشنواره امتننان از مدیران و کارگران

سال 1399

سال 1398

جشنواره امتتان از کارگران و کارفرمایان نمونه

گواهینامه اهتمام به کیفیت

سال 1397

سال 1396

واحد نمونه کارفرمای نمونه استانی-9 اردیبهشت96

سال 1395

لوح و تندیس برند برترصنایع غذایی در نخستین جشنواره برنداستان گیلان-11 بهمن96

واحد تولیدی نمونه پیشرو در ارتقاء سلامت جامعه-24 مهر-

سال 1394

تندیس واحد نمونه استاندارد استانی سال 1394

لوح تقدیر سیب سلامت برای شیر پاستوریزه غنی شده با ویتامینD3

لوح تقدیر سیب سلامت برای شیر استریل نیم چرب-غنی شده با غنی شده D3

سال 1393

تندیس واحد نمونه استاندارد کشوری سال 1393

تندیس واحد نمونه استاندارد استانی سال 1393

ندیس سیب سلامت نوشیدنی کفیر ۱۳۹۳

سال 1392

تندیس واحد نمونه استاندارد استانی سال 1392

لوح تقدیر مدیر کنترل کیفیت استانی 1392

سال 1391

سال 1390

واحد نمونه استاندارد کشوری

جشنواره تخصصی ایمنی مواد غذایی

افتخارات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان از سال ۱۳۸۰

 • واحدنمونه صنعت سبز ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۰
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۸۳
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۸۴
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در روز ملی کیفیت توسط مهندس اسلامی در سال ۱۳۸۴
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۸۵
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در روز ملی کیفیت توسط مهندس اسلامی در سال ۱۳۸۵
 • دریافت گواهینامه پروانه تحقیق و توسعه از سوی وزارت صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۸۵
 • اخذ لوح تقدیر واحدنمونه صنعت سبز ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۵
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۸۶
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در روز ملی کیفیت توسط مهندس اسلامی در سال ۱۳۸۶
 • اخذ لوح تقدیر واحد نمونه فرهنگی از سوی وزارت کار و اموراجتماعی در سال ۱۳۸۷
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در روز ملی کیفیت در سال ۱۳۸۷
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۸۸
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در روز ملی کیفیت توسط مهندس اسلامی در سال ۱۳۸۸
 •   اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۸۹
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در روز ملی کیفیت در سال ۱۳۸۹
 • اخذ لوح تقدیر و تندیس سیب طلایی غذای فراسودمند در بخش تولید از سومین جشنواره غذای سودمند در سال ۱۳۸۹
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۹۰
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در روز ملی کیفیت در سال ۱۳۹۰
 • اخذ تندیس واحد نمونه روز جهانی غذا در دومین جشنواره تخصصی ایمنی مواد غذایی در سال ۱۳۹۰
 • اخذ تندیس واحد تولیدی نمونه از فستیوال فرآورده های لبنی،پروتئینی و آشامیدنی کشور در سال ۱۳۹۰
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۹۱
 •  اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران توسط مهندس علی اسلامی در سال ۱۳۹۱
 • تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه درجه الف کشور در جهت استقرار و ارتقاء سیستم های مدیریت ایمنی در همایش روز جهانی غذا در سال ۱۳۹۱
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۹۲
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در روز ملی کیفیت در سال ۱۳۹۲
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران توسط مهندس علی اسلامی در سال ۱۳۹۲
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صادرات استانی در روز ملی صادرات از سوی استانداری استان گیلان در سال ۱۳۹۲
 • اخذ گرید A در ممیزی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تولید محصولات با کیفیت و استاندارد در سال ۱۳۹۲
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر(لوح سپاس) واحد نمونه استاندارد کشوری (واحد نمونه تولیدی ملی) از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۳
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۹۳
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان توسط مهندس اسلامی در روز ملی کیفیت در سال ۱۳۹۳
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران توسط مهندس علی اسلامی در سال ۱۳۹۳
 • لوح تقدیر و تندیس نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) برای محصول ماست پاستوریزه پروبیوتیک کم چرب از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۳
 • لوح تقدیر و تندیس نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) برای محصول نوشیدنی کفیر از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۳
 • تندیس و لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه به مناسبت روز ملی صنعت و معدن از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۹۳
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صادرات استانی در روز ملی صادرات از سوی استانداری استان گیلان  در سال ۱۳۹۳
 • اخذ لوح تقدیر واحد نمونه نمایشگاهی سومین نمایشگاه کیفیت و استاندارد استان گیلان در سال ۱۳۹۳
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استانی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از سوی استانداری گیلان در سال ۱۳۹۴
 • اخذ لوح تقدیر و تندیس نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) برای محصول شیر استریلیزه نیم چرب غنی شده با ویتامین D3 از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۴
 • اخذ لوح تقدیر و تندیس نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) برای محصول شیر پاستوریزه نیم چرب غنی شده با ویتامین D3 از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۴
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صادرات استانی در روز ملی صادرات از سوی استانداری استان گیلان  در سال ۱۳۹۴
 •  دریافت لوح تقدیرواحد نمونه بهداشتیار نمونه استانی توسط آقای موسی پورقربان در سال ۱۳۹۴
 • اخذ لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استانی ازاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان توسط مهندس اسلامی در روز ملی کیفیت در سال ۱۳۹۴
 • دریافت لوح تقدیر واحد نمونه استانی واحد تولیدی یپیشرو در ارتقای سلامت جامعه و برتر استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به لحاظ دریافت نشان ایمنی و سلامت از سوی سازمان غذا و داروی کشور در سال ۱۳۹۵
 • دریافت لوح تقدیر وتندیس واحد نمونه و برتر از نخستین جشنواره برندهای برتر استان گیلان در بخش صنایع غذایی در سال ۱۳۹۵
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صادرات استانی در روز ملی صادرات از سوی استانداری استان گیلان  در سال ۱۳۹۵
 •  اخذ لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه کار آفرین برتر استان در  جشنواره امتنان از کار آفرینان و مدیران واحدهای نمونه استانی در سال ۱۳۹۶
 • واحد نمونه صنایع غذایی در روز جهانی غذا از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در سال ۱۳۹۶
 • اخذ لوح تقدیر و تندیس نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) برای ۲ محصول شیر پاستوریزه کم چرب غنی شده با ویتامین D3 و ماست کم چرب غنی شده با ویتامین D3  از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶
 • اخذ لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه کار آفرین برتر استان در  جشنواره امتنان از کار آفرینان و مدیران واحدهای نمونه استانی در سال۱۳۹۷
 • اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صادرات استانی در روز ملی صادرات از سوی استانداری استان گیلان  در سال ۱۳۹۷
 •  اخذ لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه کار آفرین برتر استان در  جشنواره امتنان از کار آفرینان و مدیران واحدهای نمونه استانی در سال۱۳۹۸
 •   دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت جایزه ملی کیفیت ایران در سال ۱۳۹۸
 •  اخذ گواهینامه کد IR جهت صادرات محصولات به کشور روسیه در سال ۱۳۹۸
 • اخذ لوح تقدیر “واحد نمونه استانی جهت ترویج مبانی دینی و مذهبی در بین جامعه کارگری”از اداره کل تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی استان گیلان در سال ۱۳۹۸
 •  اخذ لوح تقدیر کارگر برتر استانی ،۲ نفر از کارگران شرکت در مراسم روز جهانی کارگر  از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در سال ۱۳۹۹
 • اخذ لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی استان از سوی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گیلان در روز گرامیداشت روز صنعت و معدن  در سال ۱۳۹۹
 • کسب گواهینامه ISO30400  مدیریت منابع انسانی برای اولین بار در شرکت های تابعه صنایع شیر ایران(پگاه) از شرکت    ALLIANCE
 •  کسب گواهینامه ISO50001  سیستم مدیریت انرژی   از شرکت    ALLIANCE