بازدید از مراحل ایجاد سالن تولید پنیر سنتی در پگاه گیلان

بازدید از مراحل ایجاد سالن تولید پنیر سنتی در پگاه گیلان

بازدید از سالن تولید پنیر رسیده در آب نمک(پنیر سنتی) شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان توسط سرکار خانم مهندس امجدی معاونت محترم تحقیق و توسعه و هماهنگی تولید هلدینگ صنایع غذایی ،دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی  کشور