افتتاح خط تولید رسیده در آب نمک ویژه خزر (پنیر سنتی)

افتتاح خط تولید رسیده در آب نمک ویژه خزر (پنیر سنتی)

افتتاح خط تولید پنیر رسیده در آب نمک (پنیر سنتی) ویژه خزر توسط جناب آقای دکتر علی رومی مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع غذایی،دارویی و و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشور