اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص)

رضا کريم نژاد

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

ليسانس مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي

فوق ليسانس فلسفه

زمینه های سوابق کاری :
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پگاه گلستان
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پگاه زنجان
 • رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه گیلان
 • معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیئت مدیره شرکت بازارگستر پگاه منطقه یک
 • مدیر حوزه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران
 • دبیر هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران
 • مدیر حراست شرکت بازارگسترپگاه منطقه پنج
 • مشاور مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

احمدرضا پارسا چیرانی

نایب رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

دکتری مدیریت کسب و کار

زمینه های سوابق کاری :

 • مدیرعامل شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه
 • مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
 • معاون بهره برداری شرکت پگاه گیلان
 • معاون فروش شرکت بازارگستر پگاه منطقه یک
 • عضو هیئت مدیره پگاه آذربایجان غربی

شركت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامی خاص)

فرزاد کوه نژاد

عضو هیات مدیره

موظف

کارشناسي ارشد حسابداری

زمینه های سوابق کاری :

 • معاونت مالی و پشتیبانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
 • معاونت مالی و پشتیبانی پخش سراسری بازارگستر پگاه منطقه یک
 • مدیر مالی پخش سراسری بازارگستر پگاه منطقه یک 

شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان (سهامی خاص)

سعيد حسن زاده ويشکي

عضو هیات مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

زمینه های سوابق کاری :
 • سرپرست خط تولید موتور سیکلت شهاب
 • سرپرست چاچخانه شرکت تولی پرس
 • رئیس انبارهای شرکت البرز دارو
 • مسئول حراست و مدیر آموزش دانشگاه علمی و کاربردی کاسپین قزوین
 • مدیر کارخانه شرکت صدف نارون تهران
 • مدیر فروش و مسئول هماهنگی رصدخانه برج میلاد
 • مدیر برنامه ریزی بازارگستر پگاه شعبه رشت
 • مدیر شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه شعبه رودسر

شركت شير پاستوريزه پگاه گلستان (سهامی عام)

آقای علی ثباتی

عضو هیات مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد مهندسي علوم و صنايع غذايي

زمینه های سوابق کاری :
 • مدیر کارخانه شیر خشک و محصولات پودری شرکت پگاه تهران
 • مدیر کارخانه شهید صائمی شرکت پگاه تهران
 • مدیر تولید وکنترل کیفی کارخانه لبنیات پرستو میمه
 • کارشناس تولید و کیفیت شیر پاستوریزه کاشان
 • کارشناس کنترل کیفی شرکت باریج اسانس و گلکاران کاشان