ارسال سیزدهمین محموله بزرگ صادراتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

ارسال سیزدهمین محموله بزرگ صادراتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

روابط عمومی شرکت پگاه گیلان اعلام کرد:
در ادامه تلاش و پیگیری های مهندس اسماعیل زاده مدیریت محترم عامل شرکت پگاه گیلان و اعضای محترم هیئت مدیره و تلاش و همت شبانه روزی کلیه مدیران و کارگران سخت کوش شرکت پگاه گیلان و حضور در بازارهای رقابتی و صادراتی،سیزدهمین محموله بزرگ صادراتی خامه پاکتی استریل ۲۰۰ گرمی پس از تغییر مدیریت عاملی در روز دوشنبه مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ به کشور آذربایجان ارسال گردید.