ارسال دومین محموله صادراتی به قطر

ارسال دومین محموله صادراتی به قطر

ارسال دومین محموله صادراتی به کشور قطر به مقدار ۵ تن شامل انواع دوغ،دوغ ویژه خزر،دوغ دودی،نوشیدنی اکتی وان و ماست ویژه خزر…