“ارسال اولین محموله صادراتی شرکت پگاه گیلان به کشورهای عراق و افغانستان در سال ۱۳۹۸

“ارسال اولین محموله صادراتی شرکت پگاه گیلان به کشورهای عراق و افغانستان در سال ۱۳۹۸

“ارسال اولین محموله صادراتی شرکت پگاه گیلان به کشورهای عراق و افغانستان در سال ۱۳۹۸ ”
روابط عمومی شرکت پگاه گیلان اعلام کرد:
در ادامه تلاش و پیگیری های مهندس اسماعیل زاده مدیریت محترم عامل شرکت پگاه گیلان و تلاش شبانه روزی کلیه مدیران و همکاران سخت کوش شرکت پگاه گیلان در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ “رونق تولید” و حضور در بازارهای رقابتی و صادراتی ،پس از اشباع در بازارهای داخلی ،اولین محموله صادراتی در سال ۱۳۹۸ شامل خامه پاکتی استریل ۲۰۰ گرمی و انواع پنیر با ارزشی بالغ بر حدود ۳ میلیارد ریال و به تناژ ۲۷ تن در روز دوشنبه مورخ ۱۹ فروردین ماه به کشورهای عراق و افغانستان ارسال گردید