ارسال اولین محموله صادراتی به قطر

ارسال اولین محموله صادراتی به قطر

ارسال اولین محموله صادراتی  دوغ به کشور قطر  به مقدار ۱۴ تن شامل انواع دوغ های گازدار،دوغ بطری ۲۵۰ سی سی،دوغ ویژه خزر،دوغ دودی و اکتی وان

پوشش خبری واحد مرکزی خبر صدا و سیمای استان گیلان  و مصاحبه با مدیر عامل محترم شرکت و مسئول صادرات شرکت آقای مهندس بخشی