اختتامیه ممیزی ادواری” با محوریت استقرار استاندارد داخلی و سیستم مدیریت کنترل ضایعات و سیستم GMp “

اختتامیه ممیزی ادواری” با محوریت استقرار استاندارد داخلی و سیستم مدیریت کنترل ضایعات و سیستم GMp “

ختتامیه ممیزی ادواری" با محوریت استقرار استاندارد داخلی و سیستم مدیریت کنترل ضایعات و سیستم GMp "

اختتامیه ممیزی ادواری” با محوریت استقرار استاندارد داخلی و سیستم مدیریت کنترل ضایعات و سیستم GMp “با حضور ۱۰ نفر از مدیران از شرکت های تابعه صنایع شیر ایران(پگاه) و به سرپرستی مهندس حسینی و با حضور مدیران و کارشناسان شرکت در سالن جلسات شرکت در مورخ ۱۸ آذر برگزار گردید.
مهندس حسینی در مراسم اختتامیه از وجود ۶ شاخص اصلی و مهم در کنترل کیفیت نام بردند.و از بستر سازی خوب استاندارد برند پگاه در شرکت پگاه گیلان تشکر و قدردانی نمودند مهندس حسینی اعلام نمودند: استقرار الزامات استاندارد داخلی،سیستم GMP از محورهای بنیادین کیفیت به منظور حفظ حقوق مشتریان،ارتقای تضمین کیفیت محصولات تولیدی و از عوامل تأثیر گذار بر بهبود مستمر است. در ادامه نیز سایر ممیزان نقاط قوت شرکت و همچنین موارد مربوط به بهبود را اعلام نمودند.