آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال ۹۸

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال ۹۸

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود، تا با به همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی ) ، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با دستور جلسه زیر که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام ) به نشانی رشت، شهر صنعتی ، ابتدای ورودی دوم تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸.
  • بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به صورتهای مالی، شامل ترازنامه ، حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و سود قابل تقسیم.
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۹.
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیئت مدیره.
  • اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

 ( سهامی عام )