آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام )

ثبت شده به شماره ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود، تا با به همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی ) ، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با دستور جلسه زیر که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام ) به نشانی رشت، شهر صنعتی ، ابتدای بلوار صنعت ۲ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی، شامل ترازنامه ، سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و سود قابل تقسیم.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۰.
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیئت مدیره.
اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

 

هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

( سهامی عام )

اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی۹۹بتاریخ۱۴۰۰۰۲۲۵

آگهی روزنامه دنیای اقتصاد مجمع عمومی عادی سالیانه بتاریخ ۱۴۰۰۰۲۲۵