آغاز دومین دوره مسابقات شطرنج دهه مبارک فجر با حضور ۲۸ نفر و بصورت تک حذفی

آغاز دومین دوره مسابقات شطرنج دهه مبارک فجر با حضور ۲۸ نفر و بصورت تک حذفی