مرداد 18, 1395
پگاه

مناقصه عمومی خرید نهاده های دامی , حمل شیر خام و لیفتراک

دانلود فایل های مناقصه خرید نهاده های دامی دانلود فایل […]
مرداد 2, 1395
پگاه

مناقصه عمومی خرید گالن ۳/۵ لیتری دوغ

دانلود فایل های مناقصه
مرداد 2, 1395
پگاه

مناقصه عمومی (مرحله دوم) خرید درب بطری

دانلود فایل های مناقصه
مرداد 2, 1395
پگاه

مناقصه عمومی (مرحله دوم) خرید حلب ۱۴ کیلویی پنیر

دانلود فایل های مناقصه