آذر 18, 1396

بازدید رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن تجارت

بازدید رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن […]
اسفند 15, 1395

بازدید مهندس حق پرست مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

بازدید مهندس حق پرست مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان […]
آبان 25, 1395
پگاه

بازدید دانش آموزان دبستان پیشگامان رشت از شرکت پگاه گیلان

جهت بازدید از شرکت لطفا با شماره تلفن ۳۳۸۸۲۳۴۰- داخلی […]
آبان 18, 1395
پگاه

بازدید مدرسه علم آفرین از شرکت پگاه گیلان

بازدید مدرسه علم آفرین از شرکت پگاه گیلان جهت بازدید […]