چارت سازمانی

پگاه پگاه 123
مدیرعامل معاون مالی و پشتیبانی معاون برنامه ریزی
موسی اسماعیل زاده حسن بیتا محمود مهدوی پور
پگاه پگاه کیهانی
مدیر حراست مدیر تولید مدیر برنامه ریزی
کاظم پرشکوهی مهرداد بابافرجی کوشا کیهانی
255555 7535 hasan hagh shenas پگاه
مدیر امور اداری مدیر فنی و مهندسی معاون بهره برداری
محسن لاریجانی حسن حق شناس علی اسلامی
888 7504 2222
مدیر مالی مدیر کیفیت مدیر تحقیق و توسعه
عیسی زارع محرم کاظمی مرجان مشفق
25555
مدیر بازرگانی
مجتبی پور اخلاق

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.