چارت سازمانی

پگاه پگاه 123
مدیرعامل معاون مالی و پشتیبانی معاون برنامه ریزی
موسی اسماعیل زاده حسن بیتا محمود مهدوی پور
پگاه پگاه کیهانی
مدیر حراست مدیر تولید مدیر برنامه ریزی
کاظم پرشکوهی مهرداد بابافرجی کوشا کیهانی
255555 7535 hasan hagh shenas پگاه
مدیر امور اداری مدیر فنی و مهندسی معاون بهره برداری و مدیر کیفیت
محسن لاریجانی حسن حق شناس علی اسلامی
888
مدیر مالی
عیسی زارع
25555
مدیر بازرگانی
مجتبی پور اخلاق

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.