مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
پگاه

مناقصه عمومی خرید نهاده های دامی , حمل شیر خام و لیفتراک

دانلود فایل های مناقصه خرید نهاده های دامی دانلود فایل […]
مرداد ۲, ۱۳۹۵
پگاه

مناقصه عمومی خرید گالن ۳/۵ لیتری دوغ

دانلود فایل های مناقصه
مرداد ۲, ۱۳۹۵
پگاه

مناقصه عمومی (مرحله دوم) خرید درب بطری

دانلود فایل های مناقصه
مرداد ۲, ۱۳۹۵
پگاه

مناقصه عمومی (مرحله دوم) خرید حلب ۱۴ کیلویی پنیر

دانلود فایل های مناقصه