چارت سازمانی

پگاه پگاه 123

مدیرعامل

معاون مالی و پشتیبانی

معاون برنامه ریزی

موسی اسماعیل زاده

حسن بیتا

محمود مهدوی پور

کاظم پرشکوهی پگاه کیهانی

مدیر حراست

مدیر تولید

مدیر برنامه ریزی

کاظم پرشکوهی

مهرداد بابافرجی

کوشا کیهانی

255555 7535 hasan hagh shenas پگاه

مدیر امور اداری

مدیر فنی و مهندسی

مدیر کیفیت

محسن لاریجانی

حسن حق شناس

علی اسلامی

888 25555

مدیر مالی

مدیر بازرگانی

عیسی زارع

مجتبی پور اخلاق

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.