خط مشی
دی 28, 1394
اعضای هیئت مدیره
دی 28, 1394
نمایش همه
شمیرانی

معاونت برنامه ریزی و اداری

علی سید صادق شمیرانی
پگاه

مدیر حراست

کاظم پرشکوهی
پگاه

مدیر بازرگانی

حسن بیتا
کیهانی

مدیر برنامه ریزی

کوشا کیهانی
7535 hasan hagh shenas

مدیر فنی و مهندسی

حسن حق شناس
پگاه

مدیر تولید

مهرداد بابافرجی
888

مدیر مالی

عیسی زارع
7504

مدیر کیفیت

محرم کاظمی
پگاه

مدیر امور اداری

سید مرتضی حسینی
2222

مدیر تحقیق و توسعه

مرجان مشفق

دیدگاه ها بسته شده است