خط مشی
دی 28, 1394
اعضای هیئت مدیره
دی 28, 1394
نمایش همه
پگاه

معاونت برنامه ریزی و اداری

موسی اسماعیل زاده
پگاه

مدیر حراست

کاظم پرشکوهی
پگاه

مدیر بازرگانی

حسن بیتا
کیهانی

مدیر برنامه ریزی

کوشا کیهانی
7535 hasan hagh shenas

مدیر فنی و مهندسی

حسن حق شناس
پگاه

مدیر تولید

مهرداد بابافرجی
888

مدیر مالی

عیسی زارع
پگاه

مدیر کیفیت

علی اسلامی
پگاه

مدیر امور اداری

سید مرتضی حسینی

دیدگاه ها بسته شده است