اطلاعات تماس

آدرس : استان گیلان ، شهرستان رشت ، شهر صنعتی رشت ، بلوار صنعت ۲ صندوق پستی : ۱۸۹۵/۴۱۳۳۵

کد پستی : ۴۳۳۷۱۸۸۶۳۷

تلفن : ۲-۳۳۸۸۲۳۴۰ (۰۱۳)

ارسال پیام کوتاه: ۱۰۰۰۳۳۸۸۳۰۳۰۳۰

دورنویس : ۳۳۸۸۲۳۴۸ (۰۱۳)

پست الکترونیک : info@pegahgilan.ir

پست الکترونیک(ویژه سایت):it@pegahgilan.ir